woensdag 8 juli 2015

Resultaat rekening 2014

Stichting Mister Motley
BTW nr. NL812147820B01

Netto Baten
Omzet advertenties/banners op website   4.036,62
Omzet nabestellingen losse nummers      265,71
Verzendkosten nabestellingen      170,37

Subsidie Fonds v. Cult Participatie (rest 2010) 24.000,00
Subsudie Pr. Bernhard Cultuur Fonds   5.989,00
Losse Donaties (zonder tegenprestatie)      130,00

Totaal 34.591,70

Netto Lasten
Grond- en hulpstoffen, inkoopprijs verkopen           0,00
Uitbesteed werk (interim hoofdredactie)     660,00
Uitbesteed werk  3.351,86
Uitbesteed werk 11.550,00
Personeelskosten         0,00
Afschrijving bedrijfsmiddelen / inventaris         0,00
Auto- en transportkosten (reiskosten vergoedingen     111,41
Huisvestingskosten   2045,71
Website (www.mistermotley.nl)   3090,80
Internet     279,39
Kantoor benodigdheden     259,23
Porti       84,26
Kantine kosten     104,48
Vakliteratuur (abonnementen)     332,57
Verzekeringen     272,25
Accountant en administratie kosten (2012 en 2013)   3957,55
Bank       196,02

Som der bedrijfslasten 26.295,53

Resultaat 2014  8.296,17

Geen opmerkingen:

Een reactie posten